2011. április 24., vasárnap

Húsvéti határkerülés Székelyudvarhelyen.

Székelyudvarhelyen  a gyalogosok, és a lovasok húsvét első napjának reggelén, 6 órakor gyülekeznek a Szent Miklós- plébániatemplom előtt. Rövid ima és papi áldás után indul a menet. Együtt mennek a Szent-János utca elején lévő keresztig, közben imát mondanak az útbaeső kereszteknél.  Itt különválik a gyalogosok és a lovasok csoportja, akik két különböző útvonalon járják be a határt, és imádkoznak a kereszteknél. A lovasok hosszabb utat tesznek meg. Eljutnak a város határán lévő, több száz éves kereszthez, a kőképhez. Ezt háromszor megkerülve a Nagyoldalon haladva eljutnak a Jézus  kápolnával szembeni helyre, ahol megreggeliznek. Ezalatt a gyalogosok csoportja a Kerekerdő felé haladva, imát mond a Csalóka-hegy aljában lévő keresztnél. Útjukat tovább folytatva eljutnak a Kerekerdő közelében lévő monumentális kőkereszthez, melyet sokáig a határkerülők fő keresztjének neveztek. Nem hiába, hiszen ez a kereszt is, akárcsak a határkerülők, a feltámadás örömét hirdeti. Talapzatán a következő szöveg olvasható: „Feltámadott Krisztus e napon Allelujja! Hála legyen az Istennek, hogy az ember vigadozzon Allelujja! Allelujja!” Innen tovább haladnak a Jézus kápolna irányába. A Lókerten, a Csereháton keresztül a Kálvária-hegyre érkeznek, mely a kápolna fölött van. Itt a hagyomány szerint megreggeliznek, majd jelt adnak a lovasoknak az indulásra. A két csoport a Jézus kápolna előtt találkozik, ahol fogadják őket. Innen együtt haladtak a városon keresztül, és érkeztek meg a plébániatemplomhoz, ahol ünnepélyesen fogadták őket.