2017. augusztus 13., vasárnap

Borszék, fürdőváros Székelyföldön.


"Annyi gyógyforrásokkal gazdag hazánknak legnevezetesebb fürdőjénél vagyunk, egy forrásnál, mely az egész ismert világon egy a maga nemében; melynek vize már az egyenlitő tüzpróbáját is kiállotta, s mely ha hazánk a világkereskedelemtől elszigetelve nem volna, bizonnyal nagy szerepet játszana a párisi és londoni inyenczek asztalánál is; igy legfelebb közvetlen szomszédaink tudnak róla valamit."
(Orbán Balázs)


"Borszék felfedezését általában gr. Bánfi Dénesnek tulajdonitják, kit 1773-ban e környéken tartott vadászat alkalmával pásztorok vezettek a rengetegek közepette felfakadó forráshoz; hanem e feltevés téves, mert a borszéki ásványos viz, a gyergyóiak előtt jóval azelőtt már ismert volt. Egy 1700-ban kelt összeirásban* Borszék mezeje már emlitve van."
(Orbán Balázs)


1882-1887 között Baross Gábor minisztersége idejében épült meg az út Maroshévíz és Borszék között, amely összeköti Erdélyt Moldvával.


Az út legmagasabb pontja az 1102 méter magas Borszéki hágó, ÁRKOZA tető (Creanga vagy Kránga-tető)


"Szebb és minden tekintetben érdekesebb vidéket alig lehet képzelni Borszék környékénél; ...


...mintha a mindenható természet egy varázskertbe akarta volna foglalni az isteni jótékonyság e helyét, hogy azt ne csak hasznossá, hanem gyönyörködtetővé is tegye."

(Orbán Balázs)Borszék a Székelyföld legészakibb települése.


Gyergyószentmiklóstól 40 km-re északra, a Bor-patak völgyében fekszik.


A település Erdély egyik leghíresebb fürdő- és üdülővárosa, turistaközpont.


Alsó- és Felsőborszékből áll, melyből utóbbi a fürdőtelep.


 A fürdő a falutól 4 km-re 900 méter magasan található. 

Már a 16. században ismert volt gyógyvizeiről. 


A borvizet már1793-ban vegyelemezték.


Több mint 30 bővizű borvízforrása van.


A borszéki borvízet már 1770-ben palackozták.


Az itteni borvizet szekereken messze vidékekre is elhordták a helybeli székelyek.


A magas szénsavtartalmu tizenöt forrás mindegyike más-más összetételű.


Borszék, az egykoron Karlovy Vary-val, Badennel, Ótátrafüreddel egyenrangú fürdőhely volt. 


A XX. század végére, villái, a fürdőpavilonok, de főleg a gyógykezelő központ teljes mértékben leromlottak.


A hajdani fürdőhely "színes világa"  lassan csak az emlékezetben maradt fenn.


Fontos tény, hogy Borszék újjáépítése 2011-ben elkezdődött.


Borszék országos üdülőhellyé nyilvánításával a település visszanyerheti régi hírnevét.


A kezelőközpont munkálatainak befejezésével Borszék újra gyógyfürdő lehet. 


Borszéken a parkok, az utcai butorzat, a szökőkútak, a sétányon látható hét vezér szobra, és a felújított utcahálozat biztató jele az újraindulásnak


Borszékről a továbbiakban beszéljenek a képek!