2015. április 20., hétfő

Székelylengyelfalván emlékeztünk a Székelyföld nagy tudósára Orbán Balázsra.2015 április 19 vasárnap délelőtt, Székelylengyelfalván.

(Fotó: Csedő Attila és Csedő Julianna)


Orbán Balázs szülőfalujában járunk.


A legnagyobb székelyre, Orbán Balázsra emlékeztünk halálának 125-ik évfordulóján. 


A székely krónikás emlékházánál domborművet, és emléktáblát   avatnak.
2006 októberében avatott a falu egy emlékszobát.


Az emlékszoba felidézi  a "legnagyobb székely" életének fontosabb eseményeit.


A fotón Orbán Balázs eredeti székelykapuja és sírhelye Szejkefürdőn. 


Az ünnepségre gyülekeznek székelylengyelfalvi iskolások.


A szervezők és hivatalos meghívottak.Az avatóünnepségen Bálint Domokos, a lengyelfalvi Orbán Balázs Alapítvány elnöke mondott ünnepi beszédet.


"..emlékezünk, emléket állítunk, hogy a legnagyobb székely szelleme lármafaként lobogjon, megvilágítva múltunkat, jelenünket, és irányt adjon a jövőnek."


Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere. 
(Orbán Balázs ezt a települést képviselte a magyar törvényhozásban.)


„A mi dolgunk, hogy Orbán Balázs örökségét felismerve, annak tanítását magunkévá téve, a Szentírásból mindehhez erőt merítve felelősséggel és hűséggel szolgáljuk szülőföldünket és nemzettársainkat” 

 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről Szász Jenő elnök méltatta Orbán Balázst. 


"a néprajztudós-politikus „több annál, hogy csak a székelyek tiszteljék. Orbán Balázst elsősorban mint népművelőt, néprajzkutatót ismerik, hiszen ő volt az, aki máig a legaprólékosabban írta le Székelyföldet" 
  

A Magyar kormány részéről Závogyán Magdolna, kultúráért felelős helyettes államtitkár kiemelte 


"Irányadók Orbán Balázs szavai, aki azt mondta, hogy a latolgatások és a sok beszéd ideje lejárt, ő mindig is a cselekedeteket, az egyértelmű válaszokat szerette, és eszerint élt, alkotott. Életpályáját tekintve a haza nagyjai között tarthatjuk számon, hiszen igaz magyarként mindig féltő és óvó gonddal oltalmazta nemzetét” 


A felszólalók a közéleti ember, néprajzkutató, és országgyűlési képviselő munkásságát méltatták. 


 Hangsúlyozták a legnagyobb székely, örökségének valós értékét,... 


...ezen értékek megőrzésének és továbbadásának fontosságát .


Az ünnepi műsort szavalatok, és énekek színesítették.Az avatóünnepség keretében az emléktáblák leleplezése következik.


A Nemzetstratégiai Kutatóintézet  egy emléktáblát adományozott Székelylengyelfalvának. 


Berettyóújfalu város közössége,  egy domborművet adományozott .


11.30 perckor lehull a lepel az épület falán elhelyezett emléktábláról, és domborműről.


Az egyházi méltóságok áldása következik.


Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspök.


Tamás József római katolikus segédpüspök.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által adományozott emléktábla.   


Berettyóújfalu közössége által adományozott dombormű.Az ünnepség résztvevői elhelyezik a megemlékezés koszorúit.

  "Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen....""...Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!"
Az emlékünnep folytatásaként Tamás József római katolikus püspök ünnepi szentmisét celebrál...


...a székelylengyelfalvi katolikus plébániatemplomban.
 Az ünnepség napján meglátogattuk a falu határában az Orbán család sírkertjét.


A látvány sajnos lesújtó volt.
Nem akarom elrontani a nap ünnepi hangulatát, így nem mutatok részleteket.Visszaidéztem a 120 éves évforduló pillanatait, de most valami különleges és megmagyarázhatatlan vibrál  a levegőben ami nem tetszik nekem!!! 

Elindultunk Szejkefürdő irányába.


Délután 14 órakor a megemlékezés résztvevői megkoszorúzzák  Orbán Balázs szejkefürdői síremlékét.


Régi székelykapuk  alatt kell áthaladni, hogy Orbán Balázs nyugvóhelyéhez jussunk.


Az utolsó székelykaput Orbán Balázs halála előtt két esztendővel csináltatta.
A  kaput Orbán Balázs kapujának nevezik, mert eredetileg szejkefürdői nyári lakának a bejárata előtt állott.


A síremlékhez közeledve, az embert a kegyelet érzése kezdi szótalanná tenni


Csak a kapuk üzennek évszázados felirataikkal..Itt állunk a  "Legnagyobb Székely", ......a többször is eltemetett Orbán Balázs sírja, és síremléke előtt. 


Orbán Balázs 1890. április 19-én halt meg Budapesten. 


Végakarata szerint itt Szejkefürdőn a családi birtokon temették el.


Első nyughelye a családi kripta volt.Akit az utókor a legnagyobb székelyként tart számon, nyughatatlen székelyként is emlegetik.


Szejkefürdőn 14 órakor megkezdődött a koszorúzási ünnepség.


De miért  nyughatatlan Orbán Balázs?1908-ban a  fürdőtelepen található családi kripta tönkrement.Itt az úgynevezett Borvízoldalban  újra eltemették.


Egy földcsuszamlás alkalmával azonban rövidesen ez a kripta is összedőlt.1921-ben újabb temetésre került sor. Ez a sír egy ideig jeltelen volt.Haáz Rezső rajztanár tervei alapján 1932-ben elkészült az új síremlék. A második világháború után a sírkertet elhanyagolták és gyors pusztulásnak indult.1969-ben elkészült a ma is látható emlékmű,... 

...amelyet a székelykapukon áthaladva lehet megközelíteni. Reményeink szerint ez Orbán Balázs végső nyughelye."Maroknyi székely porlik mint a szikla..."


„…amint egész életem küzdelem volt a jóért, az igazságért, a haza üdvéért s miként életemben soha se kerestem önfeláldozó odaadásomért más jutalmat, akként már csak a következetességért is oda kell törekednem, hogy halálomból is némi haszon háramoljék e szegény hazára, melynek egész életem tevékenységét szentelém, földi javaim egy részét, azt a részt, amely leginkább szerzeményem, a hazai közművelődés és a faj megmentés oltárára szentelém, és családdal nem lévén megáldva, a magyar népet tekintem családomnak és ezt is kívánom fő örökösömmé tenni…”___///___

 2010- ben Orbán Balázsra emlékeztünk halálának 120-ik évfordulóján.