2018. január 3., szerda

Görgényszentimre (Barangolás a "végeken".)
Maros megyében, Szászrégentől 12 km-re keletre található Görgényszentimre.
A település, a Rákóczi-hegy és a Mocsár-erdő közti völgyben, a Görgény folyó bal partján fekszik.


A Görgény vára alatt kialakult település a középkortól a 19. századig mezőváros volt.

Nevét a régi magyar Gergen személynévből és Szent Imrének szentelt templomáról kapta.  


Először 1329-ben Gurghyn, majd 1350-ben Georgyn, 1453-ban Zenthemreh  néven említik.A faluban a magyarok száma az elvándorlás és a vidéken többségben élő románságba való asszimiláció miatt folyamatosan csökken.


1910-ben a falu 1817 lakosából 1215 volt magyar és 560 román.2011 ben, 1992 lakosából 1691 volt román és 301 magyar.A magyar nyelvű iskolai oktatás 1988-ban megszünt. 


    A hetven méterrel a falu fölé emelkedik, a vulkáni tufából álló Rákóczi-hegy.


A hegyen Görgény várának romjai láthatóak.


A görgényszentimrei reformátusok régi temploma 1649-ben épült. 


Mai templomukat 1760-ban a régi templom alapjaira építették. 


A görgényszentimrei református egyházközség már a XVI. században fennállott


Lakossága a reformáció idején református vallásra tért. 


1641-től több évszázadon át református egyházmegye székhelye is volt.A papi pad.
Pelikános szószékkorona.


A szószék a szentélyben.  A református templom tornya alatti  sírkőfelirat-az 1300-as évekre utal: „Ante festum Pentekostes obiit nobilis virgo Elisabeth de Runczicz Morava hic sepulta. Anno 1300”.


Az orgonakarzat az orgonával.Az orgona.


1591-ben Báthori Zsigmond megerősíti hivatalában Tamásfalvi Zsigmond református prédikátort,1646-ban I. Rákóczi György a görgényi református egyháznak egy 12 mázsás harangot adományozott.Napjainkban a toronyban két harang lakik.


A Szászrégenben 1921-ben öntött harang.Klein Oszkár Kudzsiron öntött harangja.


Kilátás a templomtoronyból.


A hármas térfűzésű templom, torony, hajó, és sokszögzáródású, beugró szentélyből áll.


Régi sírkő a torony alatt.


 A középkortól a XIX. századig a Görgény vára alatt kialakult település mezőváros volt.A XVII. századtól a 22 falut számláló görgényi uradalom székhelye.


1668 és 1672 között örménytelepesek is érkeztek.1735 után Bornemisza Ignác csíki székely darabontcsaládokat telepített le.


A északi–északkeleti peremén létrejött településrészt Székelyvárosnak nevezték.A korábbi településrészt Alszegnek nevezték el.A faluba betelepített székelyeknek külön bírójuk volt.
Székelyváros és Alszeg közigazgatásilag csak 1865-ben egyesült.A betelepített székelyek megtartották katolikus vallásukat.


A katolikus plébániát és iskolát 1810-ben alapították.


  A katolikus templom előtt Szent Imre szobra emlékeztet a falu védőszentjére.


2007-ben Szent Imre születésének 1000-ik évfordulóján, Lakiteleken Emlékbizottságot hoztak létre, hogy a Szent Imre nevét viselő településeknek 1-1 Szent Imre szobrot adományozzanak. 


Magyarország államalapító uralkodója, Szent István király és Boldog Gizella gyermeke Imre herceg.
A római katolikus templomot 1894-95-ben építették. 


Azelőtt az istentiszteletet a kastély kápolnájában tartották.
A bal oldali mellékoltár.A jobb oldali mellékoltár.


Dr. Börzsei Márton tanár- plébános emléktáblája.


1725-től a településnek már volt katolikus iskolája, de 1948-ban államosították.A templom közelében van Görgényszentimre leghíresebb épülete, a kastély.    A településen álló kastély elődjét 1642-ben I. Rákóczi György építtette vadászkastélynak.


Feltételezhető, hogy kastélya lerombolt görgényi vár köveiből épült.A díszudvart kelet felől a Főépület zárja le, mely magába foglalta a reprezentációs termeket.


A Rákóczi–Bornemissza-kastély, a köztudatban Bornemissza-kastélyként él.1662-ben erdélyi országgyűlést is tartottaka kastélyban. Később több évtizedig lakatlanul állt.

Az uradalom kezdetben királyi, majd fejedelmi birtok volt.


1687-ben Teleki Mihály kancellár szerezte meg. 
1717-ben Bornemisza János 99 évre zálogba kapta a kincstártól.


1718 és 1734 között új tulajdonosa, Bornemisza János a vár köveinek felhasználásával, barokk stílusban helyreállította.Többek között óratoronnyal és ellipszis alaprajzú házi kápolnával bővítette ki.
1848. november 10-én a környező falvak román parasztsága feldúlta a kastélyt.
1855-re a kastély újra helyreállították.1835-ben a kincstár visszakövetelte az uradalmat a Bornemisza családtól, és pert indított ellenük.

 

A per 1869-ig húzódott.A per után a Bornemiszák visszaszolgáltatták az uradalmat a királyi kincstárnak.1881-ben I. Ferenc József fiának, Rudolf trónörökösnek adományozta az uradalmat.Rudolf trónörökös vadászatai számára átalakította a kastélyt.Ebből az időből származnak a tető manzárdjai és a homlokzat tornáca.
Egy 1807-ben gabonásnak épült barokk melléképületet vendégházzá alakították.


Az építés, és az átalakítás éve.


A főúttal párhuzamosan az épület hosszában, az udvar felől mindkét szinten téglaoszlopos tornácot készítettek.
Még 1730-ban  épült meg az Erdélyben ritkaságnak számító ellipszis alaprajzú palotakápolna.


A kápolna oltára a gyulafehérvári püspöki kápolnába került.A kápolna jelenleg a román görögkatolikus egyház használatában van.
A híres görgényi vadászatokon részt vett többek közt VII. Edward angol király, I. Ferdinánd bolgár cár és Ferenc Ferdinánd.Görgényszentimrén 1893. október 1-jén erdészeti szakiskola létesült a kastélyban. 
A görgényszentimrei az első erdészeti iskola a magyar királyság területén a selmecbányaival együtt.A két világháború között a román királyi család  is rendezett itt vadászatokat.

Az erdészeti líceum 1970-ben új épületet kapott.


2007-ben végleg elhagyta az épületet.
Tíz év után is az iskolának még vannak itt dolgai az épületben, ami akadályozza a felújítási munkálatokat.-//-


-//-
-//-


-//-A kastélyt körülvevő dendrológiai park elődjét  I. Rákóczi György létesítette.
Rákóczi a vadászat mellett szerette a kertészetet, és a fákat.
Az 1820-as–30-as években Bornemisza Lipót alakította ki angolkertet.A tíz hektáros területen 350-nél több növényfajt telepítettek.

Különleges, drága külföldi növényeket, tulipánt, nárciszt hozatott, és telepített.A pavilon ahol sok hires ember pihent a vadászatok után.A világháborús hősöknek emléket állító kő.Hogyan került ide a kő, és sírt jelez-e, nem lehet tudni.


Megtalálhatóak az egzotikus fafélék 29 családja, és közel 100 faja.Az egzotikus fákon kívül, a hazai erdei fajok többsége is megtalálható.A parkban látható tavat a Görgény-patak táplálja.


A tó vizén büszke hattyúk úszkálnak.


A tó fölött híd vezet a szigetre.


Régen a vízben "ezüst, és aranyhalak" is úszkáltak.


A parkban, vadaskertet és sétányokat létesítettek.


A vadaskertet, őzek, szarvasok, és dámvadak népesítették be.

 
A sétányokat és a parkot mitológiai isten, szirén, faun és más szobrok díszítették.


-//-


-//-

Teleki Samuel  az 1880-as évek első felében itt szervezte és irányította a híres görgényi medvevadászatokat.


A vadászatok alkalmával több mint 42 medvét, és sok más állatot ejtettek el.


(Napjainkban Hargita megyében, nem találunk megoldást a medvetámadások ellen.)


Az itt látható Erzsébet-asztalt, Erzsébet királyné tiszteletére emelték.


A hajdanában  tölgyfákkal körülvett kis kőasztal felirata, már nem olvasható.


A Görgényiek úgy tudják, hogy Sissi is járt a kastélyban.


A Görgényi-havasok Erdély leggazdagabb vadászparadicsoma volt.


Az európai főrangúak őszi vadászatának kedvelt területe volt.


Erzsébet királyné Rudolf fia halála után közhasznú célokra ajánlotta fel a kastélyt.A Maros Megyei Múzeum 2009-ben vette át a görgény-szentimrei Rákóczi–Bornemissza-kastély adminisztrálását.


Elkészült a barokk-reneszánsz szárny, azaz a főépület tetőrekonstrukciója.Folyamatban van a Rákóczi–Bornemissza-kastély kapuépületének felújítása.Görgény vára királyi vár volt. Az erdélyi vajdák hűbérbirtokul használták a hozzátartozó, Görgényszentimrén kívül 24 településből álló váruradalommal együtt.


1708. március 10-n az osztrák csapatok elfoglalták, és lerombolták.


A hegyen a vár köveiből 1730-ban római katolikus kápolnát építettek. Mai formáját az 1887-es újjáépítésnek köszönheti.