2011. június 13., hétfő

Pünkösdhétfő a Mál tetőn, a Székely Kálváriánál.


Minden évben  Pünkösd másodnapján a történelmi  Ugron család hazalátogató tagjai a pünkösdi zarándoklat hálaadó szentmiséjén találkoznak a Mál- tetőn a szombatfalvi kápolnánál. A Székely kálvárián, ahol Jézus szenvedéseit felidéző 14 állomás  találató, a természetbe illő, hagyományőrző keresztút  kétméteres sziklatömbjeibe faragott domborműveknél imádkozva, érkeztek a zarándokok a kápolna északi oldalán elhelyezett a végállomáshoz. A kis emlékkápolna szabadtéri oltárán  70 éves papságáért adott hálát P. Bíró  Antal atya, a 93 éves 
küküllőkeményfalvi születésű ferences szerzetes  az egyházmegye legidősebb székely papja.
Meghatodva juttatta kifejezésére, hogy" a 
góbé a góbékkal" ünnepelhet „a mennyország előcsarnokában, drága Székelyföldemen”.
Csaba testvér szavai szerint, azért megyünk szakadó esőben, minden emberi gyengeséget legyőzve 
Somlyóra, Gyimesbe avagy az Ugron-kápolnához: mivel kicsik, gyengék, gyarlók vagyunk, de 
Isten  bátorságot, kitartást, erőt tud adni.
A szentmise végén, Szent Antal napján ,az ősi ferences szokás szerint megáldották a gyermekeket és a liliomokat. Befejezésül Várkonyi Szilvia énekét vitte a szél Székelyudvarhely irányába, "Ez a föld a hazám, itt élt az apám.
S itt tanított nótaszóra, drága jó anyám....." 


Ez a föld a hazám, itt élt az apám.
S itt tanított nótaszóra, drága jó anyám.
Ez a föld ez a táj, drága hű barát.
Elkísér egy életen, s a nagy világon át.

Az est harang, ha kong a néma csöndben.
Akár hová sodor az élet ár.
Szülőfalum emléke él szivemben.
Fölötte reng a méla holdsugár.
Szülőfalum akácvirágos tája.
A kisharang te rólad énekel.
Szülőfalum te egyetlen, te drága.
Giling-galang te ringass egykor el.

Gyönyörű a világ, hej de bár mily szép is.
Többet ér a kisfalunkból egy szál margarét.
Csoda szép a világ, mennyi pompa, fény.
Akáclombos kisfalum nem adlak érte én.

Az estharang, ha kong a néma csöndben.
Akár hová sodor az élet ár.
Szülőfalum emléke él szivemben.
Fölötte reng a méla holdsugár.

Szülőfalum akácvirágos tája.
A kisharang te rólad énekel.
Szülőfalum te egyetlen, te drága.
Giling-galang, te ringass egykor el.