2014. április 13., vasárnap

Hol nyugszanak Székelyudvarhely történetének fontosabb személyiségei. A római katolikus temető.

Székelyudvarhely
Római katolikus temető
A Szent Miklós-hegyi római katolikus temetőben felállított  útmutató tábla a templom szomszédságában húzódik meg.
Itt látható a temető térképe.


Híres székelyudvarhelyiek síremlékei.


Híres székelyudvarhelyiek nevei, akik idehaza alusszák örök álmukat.
1.Második világháborús katona sírok.A temető nyugat részén magyar és német katonasírok vannak. 


A második világháborúban a környéken meghalt katonák sírjai.Fekete fakeresztek, fűvel benőtt sírhantok.

2.Demeter Endre
Demeter Endre 
Lövéte, 1831. március 8 –  Székelyudvarhely, 1883 november 28


Udvarhely kerületi főesperes, udvarhelyi plébános, címzetes prépost.
A plébánia épületének rendbeszedése és a most is meglévő orgona megszerzése a Demeter prépost érdeme.

3. Fehér Imre


1884 -1959

 Színész, színigazgató. 


Színészi pályáját 1912 nyarán kezdte vándortársulatok drámai hőseként. Másfél évtizeden át hatásosan formálta meg a klasszikus drámák és a kortárs alkotások figuráit.


A húszas évek elejétől színigazgató lett.


4. Hargita Nándor


Hargita Nándor

 szobrász
1863-1913. 
Budapesten született szerény polgári családban1893-ban kerül Székelyudvarhelyre
 A székelyudvarhelyi kő és agyagipari szakiskola  igazgatója.
Az eredeti Milleniumi Székely emlékmű megalkotója 1897-ben.5. Huber József


Kőrösbánya, 1915. március 24 - Gyulafehérvár, 1983. december 6.Teológiai tanár, irodaigazgató.

A gimnáziumot Székelyudvarhelyen végezte. Baróton, Besztercén, Kolozsváron, és, Marosvásárhelyen volt hittanár. 6. Jung Cseke Lajos

Jung-Cseke Lajos
1845-1896 Apát-plébános a temp­lom színes ablakainak létrehívója.


7. Kacsó András


1932. április 20-1987 január 91954. novemberében saját kérésére helyezik Székelyudvarhelyre.
1955-től a székelyudvarhelyi Kultúrházban mint szakirányító folytatta életpályáját.


Több évtizedes munkássága alatt, mint táncoktató, művészeti szakirányító és folklórgyűjtő tevékenykedett.


8. Kis FerencBorsodmező-Csád 1819- Székelyudvarhely 1871 április 14


„Honfi, hogyha itt e kereszt előtt megállsz, e sarokban nyugvó Kis Ferencre találsz. Bem tábornok alatt 1848-ban ezredtrombitás volt és hős a csatákban. Most itt nyugszik e sír sötét árnyékában. 1819-dik évben Borsodmező-Csádban született s most nyugszik Erdély kis hazánkban. Üdvöt hős lelkének, nyugtot sírhalmában, áldást békét adjon Isten a hazában. Megholt 1871 április 14-én.“
2004 nyarán egy vihar által kidöntött fa megrongálta a síremléket: darabok törtek le a kőből, a felirat széléből is hiányoznak betűk. 


Kis Ferenc, Bem József tábornok ezredtrombitása.


9. Kónya Sándor

Konya JánosKónya Sándor
1864-1907Székelyudvarhely elismert zenésze volt, akárcsak zenekara. Kónya János 
1890-1952
Apjához hasonlóan szintén zenész volt.
Húszéves korában elhagyta Székelydvarhelyt és Brassóba ment zenélni. 

10. id. Kováts István
ifj. Kováts István 


id.Kováts István
Marosújvár, 1881 április 10 – Székelyudvarhely, 1942 augusztus 18.

1903-tól önálló fényképész, 1906-tól Székelyudvarhelyen működött.
Az 1876-ban alapított műtermet Ferentzy Lukácstól vette át. ifj. Kováts István
1915 - 2009


11. Maszelka János


Máramarossziget, 1929 - Székelyudvarhely, 2003 Grafikus, festő, a Városi Művelődési Ház művészeti szakirányítója.

  


1979-ben az ő szervezésével alakult újjá a székelyudvarhelyi képtár. 
1983-1985 között muzeológusként dolgozott a Városi Múzeumban.

12. Soó GáspárBethlenfalva,1853 - Székelyudvarhely,1918. június 18
Földrajz-történelem szakos tanár volt, tizennyolc évig igazgatta a székelyudvarhelyi Római Katolikus Főgimnáziumot.1904. májusában  Soó Gáspár személyesen  vehette át Erdély püspökétől, Majláth Gusztáv Károlytól a Pro Ecclesia et Pontifice pápai kitüntetést. 
1904. szeptember 5-én Hollaki Arthur főispán Ferencz József-lovagkereszttel tüntette ki.


1886-ban jelent meg Udvarhely megye földrajza című dolgozata.


13. Spanyár PálNyitra,1874. január 24- Székelyudvarhely,19361899-ben, tanárként került Székelyudvarhelyre.Három gyereke volt, Teréz, Klarissza és Pál,

ifj. Spanyár Pál 
Székelyudvarhely, 1903. április. 13. – Budapest, 1980. április. 29.
Élelmiszer kémikus, a kémiai tudományok doktora.


14. id.Szemlér Ferenc
Szemlér Ferenc


Id. Szemlér Ferenc

Székesfehérvár, 1871 november 24 - Brassó 1838 március 18
magyar költő, elbeszélő, magyar nyelvész.


15 évig  tanított Székelyudvarhelyen. 1917-től  Brassóban a Római Katolikus Főgimnázium igazgatója. 


ifj.Szemlér Ferenc

Székelyudvarhely 1906 április 3-Bukarest 1978 január 9
Romániai magyar költő, író, műfordító, kritikus.


Szemlér Ferencné

 1910-1984


A jellegzetes, három kopjafás, bokrokkal körülvett sírok


15. Rajmond János

Rajmond János 
1782-19511833-1854 között  székelyudvarhelyi  kerületi  római katolikus esperes, városi lelkész.1848-ban Raymond János főesperes megmentette a várost Haydte osztrák kapitány pusztításától.Rajmond János volt 1848–49-ben az utolsó olyan iskola igazgató, ki
egyúttal udvarhelyi főesperes-plébános is volt.
16. Tomcsa Sándor


Tomcsa Sándor
1897-1963
Egy  keretes, szolid, kis bokrokkal körülvett egyszerű síremlék


Író, karikaturista, akiről színházat és utcát is neveztek el Székelyudvarhelyen, szobra van a sétatéren


17. Dr Rösler Károly


Rösler Károly
1899-1976Festőművész, a város művészeti életének kiemelkedő személyisége. Festményei megtekinthetők az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban; továbbá a Csíki Székely Múzeumban. Itt látható Dr. Leövey Klárának (1909–1996), dr. Rösler Károly festőművész feleségének sírja, aki az ötvenes évek elején országos bajnok sakkozó volt.
18. Zenglitzky Zoltán


Zenglitzky Zoltán
1965-1997


Operatőr, a budapesti Filmművészeti Főiskola rendező szakos hallgatója.
Az Orbán Balázs Fotóklub tagja, az UTV, később az ATIBETA televizió szerkesztő-operatőre volt. 
Filmjeivel több nemzetközi díjat szerzett.19. Pál István
       Pálfi Géza 
         Veress Ernő


A "papok" sírjai.
Pálfi Géza
Máréfalva, 1941 április 14 - Marosvásárhely, 1984 március 12
A Ceausescu diktatura egyik áldozata.
"Eljön-e egyszer az az idő, amikor nem munkával kell ünnepelnünk Krisztus születésnapját?"

Veress Ernő 
Csíkszentimre, 1892. december 17. –  Székely­udvarhely, 1973. március 16. 
 Római katolikus egyházi író. 
Pál István
1854-1935
 Pápai prelátus, apát-kanonok, főesperes, székelyudvarhelyi plébános.

Sass Antal  
Barót, 1885- Székelyudvarhely, 1968
1939-től székelyudvarhelyi főesperes plébános. Sándor Imre 
Csíkverebes, 1893. augusztus 23. – 1956. február 5. Râmnicu Sărat
római. katolikus egyházi író.
1934–39 között főesperes-plébános Székelyudvar­helyen. 1939-től püspöki helynök Gyulafehérváron.

László Ignác  
Székelyszentkirály,  1898. január 28.-Székelyudvarhely, 1981. szeptember 7.

"FIAT VOLUNTAS TUA"