2014. május 12., hétfő

Láz-orra
"A falu mellett északról magas hegy emelkedik, melyet Leshegynek a hagyományok szerint azért hivnak, mert ottan a hátrább fekvő Márévárának őrállomása volt a végett, hogy a Budvárából adott vészjelt a várőrizettel közöljék."

(Orbán Balázs)  "E hegynek csaknem falmeredek szikla oldalában üregek tátongnak, ezek oly barlangoknak nyilatai, melyekben a nép vész idején biztos menhelyet talált. Két egymás fölé helyezett s csak nem megközelithetlen barlang van itten. Az alsó (15 lépés hosszú és 10 lépés széles) barlangnak szabályszerüleg idomitott, boltivezetszerü fölepe sziklatámokon nyugszik, kapujánál még most is látszanak a sarokhelyek, melyek erős vas ajtókat tartottak, meg van e barlangban a tüzelő hely kürtője, és a kézimalom fülkéje is."

(Orbán Balázs) 


A Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence találkozásánál, a Hargita-hegység nyugati lábánál fekszik a Fenyédi Láz . 


A fenyédi Láz, a Nagyküküllő északi irányú és Fenyéd vize (pataka), keleti irányú völgye találkozásánál. 


 A Láz orra 856 m magas csúcsa, az Udvarhelyi-medence északkeleti sarkában, Fenyéd felett emelkedik, a vulkáni plató egyik végpontjaként.A Gyergyószentmiklós felé vezető műúton a malom előtt jobbra letérünk.  


Egy új "lakópark"  mellet haladunk el. 


Tájidegen a hagyományos székely építkezéstől eltérő épületeket láthatunk.


Az épületek formája, színe városias jelleget ad a falunak.


A falu szélén magaslik Fenyéd község  fölé a Láz orra. A katolikus templom mellett a temetőn át, gyalogösvényen is mehetünk a Láz orra tetejére.


 Székelyudvarhelytől a Csíkszereda felé vezető műúton a Fenyéd  község végén balra letérve  a mezei út, egy harmadik lehetőség a Láz tető irányába.


Új lakóházak Fenyéd keleti részén.


Innen már láthatjuk Máréfalva épületeit is.


A Láz dél-nyugati széle meredeken emelkedik a 350 m-rel alacsonyabban fekvő Udvarhelyi-medence fölé. 


Kanyargós mezei úton, gyalogosan jutunk fel a tetőre. Ha felmászunk odáig, meglepődve tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen nem egy hegycsúcsra, hanem egy lapos, széles fennsíkra érkeztünk.


A Láz orra a Hargita lába magasságán (800-900 m) elterülő plató, a Nagyküküllő és a Fenyéd vize által kialakított mély és meredek völgyek találkozását határolja. Észak felé fennsík a Puszta-láz, legelő található.


A lapos tető legmagasabb pontján  két távközlési antenna áll.


 Az  átjátszó állomás magántulajdon, és biztonságtechnikai eszközökkel védett! 


Az antennák így is impozáns látványt nyújtanakHa szép idő van, innen gyönyörű a kilátás minden irányba.


A tavaszi virágos mező látványa és a csodálatos kilátás, felidézik Áprily Lajos versének sorait:

                                                                         
Áprily Lajos: Tetőn

                                              Kós Károlynak
Ősz nem sodort még annyi árva lombot,
annyi riadt szót: "Minden összeomlott..."Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem,
vasárnap reggel a hegyekre mentem.
Ott lent sötét lombot sodort a katlan.
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan.


IIdőkbe látó meztelen tetején
tisztást vetett a bujdosó verőfény.
Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól.
Itt fenn fehér sajttal kínált a pásztor.
És békességes szót ejtett a szája,
és békességel várt az esztenája.


Távol, hol már a hó királya hódít,
az ég lengette örök lobogóit.
Tekintetem szárnyat repesve bontott,
átöleltem a hullám-horizontot,.

s tetőit, többet száznál és ezernél-
s titokzatos szót mondtam akkor:
Erdély.

(1923)


Nehéz eldönteni honnan legszebb a panoráma a Székelyudvarhelyet körbevevő dombok közül,  szerintem a Láz orra és utána a Kadicsfalvi  Reztető.Északra a látóhatárt a Görgényi havasok  képezik, a Hegyes hegy (1474 m), és a Délhegy (1694 m) csúcsai.


Keletre a Hargita  hegység  a Fertőtető (1589 m) a Madarasi csúcs.(1801m) a Mihály havasa (1685 m), a Csicsói-Hargita (1759 m délkeletre a Brassói-havasok.


Délre,a Szarkakő , a Kis és Nagyhomoród völgye, a Vargyas szurdok, a Hargita déli vonulata a Kakukkheggyel, a Bágyi- várhegy , a Persányi hegyek, kitűnő tiszta időben a Fogarasi havasok sziklás, csipkés orma, jobbra pedig a Csicser és a Budvár.


Nyugatra, a Nagyküküllő völgye, Székelyudvarhely, a Héjjasfalvi-dombság. ,  előtérben a kadicsfalvi, háttérben a sükői Reztető.Észak- Nyugatra a láthatáron az 1009 m magas Őrhegy  ( Deskő ) látható.
Alatta a Bosnyák- és a Ballé-patak völgyfőjében Oroszhegy. Küküllőkeményfalva és Zetelaka a Nagyküküllő völgyében.Küküllőkeményfalva. 


Küküllőkeményfalva , a homok és kavicsbánya telephelye.Küküllőkeményfalva a homok és kavicsbányaZetelakaMáréfalva
Máréfalva házai közelebről
Máréfalva, a temető és az új ravatalozó épülete.
Fenyéd.Fenyéd házai a Nagy-Küküllő bal partján.


A fenyédi malom épületei.


 Tavasszal gyönyörű zöldellő virágos hegyoldalak várják a túrázókat, kirándulokat.Hosszan sorolhatnánk azon virágok sokaságát, amelyektől szebbnél-szebb színekben, formákban pompáznak a megújuló erdők, mezők


Ilyenkor az embernél szinte reflexként beindul a késztetés: „szedjük le az otthoni vázába”. De nem érdemes, mert úgyis elhervad, no meg java részük védett növény.
Április végén már megjelent a nyáron és kora ősszel teremő gomba  az óriáspöfeteg (Langermannia gigantea,) Több ezer embert zavar a rendszám nélküli motorosok jelenléte, miattuk
már az erdőben sincs nyugalom.


Betelve a csodálatos panorámával, leereszkedünk a hegyről, a felső szakaszon eléggé meredek lejtő.


Kényelmesen kanyarogva jutunk lassan egyre lejjebb. 
Nagyjából félórás menet végén tűnnek fel az út jobb oldalán a falu épületei.