2013. március 19., kedd

Hol van a 125 éves székely gőzös ?A hajdani Udvarhely megye és Székelyudvarhely bekapcsolása a Kárpát-medencei vasúthálózatba ifj. Daniel Gábor és Ugron Gábor Udvarhely megyei országgyűlési képviselő segítségével valósult meg.A Bethlen Gábor utcában hirdető tábla figyelmeztet:
A Héjjasfalva–Székelyudvarhely-vasútvonal és a székelyudvarhelyi állomás 125 éves.


A székelyudvarhelyi állomás 125 éves múltjáról a Haáz Rezső múzeum március 15-én, pénteken időszakos kiállítást  rendezett.  
A helyi vasútállomás jelenlegi tulajdonosa nem járult hozzá a szervezők  által tervezett emléktábla elhelyezéséhez az épületen.

 Az ünnepi megemlékezést a vasútállomás előtti téren tervezték március 15-én délelőtt 11 órakor.
Az utolsó pillanatban született döntés értelmében, beengedték az ünneplöket a váróterembe.Az időszakos kiállításon a kölcsönzött korabeli fényképeken elevenedik meg a székely gőzös 125 éves története.A kiállítást Miklós Zoltán a Haáz Rezső múzeum igazgatója nyitotta meg.

A vasútvonal  építésének történetét Dr. Gidó Csaba történész  ismertette.


Az előadásból és a kiállított fényképekből a megjelentek megismerhették a vasútvonal építésének fontosabb mozzanatait.
Több tervet készítettek arra nézve, hogy hol és milyen legyen a vonatállomás 
Az építkezés kivitelezésére, Budapesten kötöttek szerződést  egy Kutlánya János nevű vállalkozóval.1887 tavaszán kezdték meg, az építkezést.
Az építkezésen a székely mesteremberek mellett olasz és magyarországi, munkások is dolgoztak.1888. március 7-én a magyar kormány szakemberei beutazták a vasútvonalat és engedélyezték a vasútvonal megnyitását. A vasút átadási ünnepségét a magyar forradalom kitörésének napjára, március 15-re tettékA székelyudvarhelyi indóház előtt is népes közönség ünnepelte a vonat befutását. A gőzmozdonyra kapaszkodva Ugron Gábor és az építkezési vállalkozó látható, a másik oldalán az egyenruhás férfi valószínűleg az első állomásfőnök.
A helyi érdekeltségű vasútvonalat, forgalmi szempontból a MÁV segesvári osztálymérnökségének az irányítása alá rendelték.


 Időközben a vasút a román állam tulajdonába került. A síneket meghosszabbították a hatvanas-hetvenes években a szállítás megkönnyítése végett az ipari zóna irányába.A Román Vasúti Társaság  2006-tól  bérbe adta a szárnyvonalat a magánvállalkozásnak. A brassói székhelyű Keolis , később Regiotrans  2006 szeptemberétől vette át a vasutat, az első modern, francia gyártmányú szerelvény október 5.-én érkezett Székelyudvarhelyre.


Még látható a régi raktárépület a vasútállomáson.Különleges vasútállomása van Székelyudvarhelynek. Ha idegen, magyarul  nem tudó látogató érkezik a városba, hirtelen nem tudja hová is érkezett.


" Odorhei " nevezetű helyiség nem található Románia hivatalos település jegyzékében.
Napjainkban sokszor hangoztatják hogy a törvényt tiszteletben kell tartani, "de nem mindenkinek"! Székelyudvarhely ma  is vasúti végállomás. Ha Segesvár irányába utazunk megvásároljuk a jegyet a pénztárnál, és nemzeti öntudattal elolvassuk  a csak román nyelvű, de piros-fehér- zöld kiemelésű utazási tájékoztatót. 


A Székely Gözös helyén az állomáson látható szerelvény mindössze két kocsiból áll.


A vezetői fülke a  kocsik első részében van, de csak Székelyudvarhelyen biztos, hogy balra indul.Másfél óra, maximum 60 km/óra végsebesség, a motorvonat megérkezik a segesvári állomásra.Segesváron még látható a  XIX. század egyik legjelentősebb technikai találmánya a gőzmozdony.


Az elmúlt 125 évben a vasútvonal fejlesztéséről és továbbépítéséről Gyergyószentmiklós vagy Csíkszereda irányába több  terv is született már 1888-tól, azonban erre soha nem került sor.

A székely gőzös 125 éves múltjáról egy háromnyelvű információs táblát helyeztek el az állomás előtti parkban.Vajon hol van a 125 éves SZÉKELY GŐZÖS ?

2013. március 15., péntek

Március 15 Székelyudvarhelyen
Székelyudvarhelyen nyugodt hangulatban, de mostoha időjárási viszonyok között ünnepeltek a város lakói  a magyar nemzeti ünnepen.
A Márton Áron térre a déli harangszó után a bevonultak a huszárok.
A helyhatóság, a politikai pártok, intézmények, és civil szervezetek képviselői  koszorút helyeztek el a Vasszékely szobornál.A megemlékezésen jelen voltak a székelyudvarhelyi történelmi egyházak képviselői.

Az ünnepségen Bunta Levente polgármester  kitűzte a székely zászlót.
Beszédet mondott Chikán Tamás Péter egyetemi tanár.

A beszédeket követően a  hirtelen jött hóesésben a Boróka és a Kékiringó néptáncegyüttesek léptek a színpadra.    A március 15-i emlékünnepség a Székely Himnusz eléneklésével ért véget.Video