2017. november 21., kedd

A Budvár


A Budvár, 
a konglomerát sziklaoromzat.Székelyudvarhelyről,  Székelykeresztúr felé haladva található a környék két legnevezetesebb kiemelkedése, a Budvár  és a Csicser.


Ehhez a két csúcshoz fűződik Székelyudvarhely történelmének homályba vesző múltja.


Orbán Balázs  A SZÉKELYFÖLD LEÍRÁSA című munkájában a következőket írta:


"Udvarhelyen alól alig negyed órányira a Küküllő jobb partján, sajátságos alaku gyüleg (conglomerat) sziklahegy emelkedik fel; e hegy Budvár."
(Orbán Balázs)"Délre fordult kerekded bütüje egészen kopár; csuporidomu kihajlással biró sziklafala magasan tornyosodik fel,..."
(Orbán Balázs)


"...vagy egy mozdulatlan óriási sphynx, mely a megfejthetlen mult titkai felett őrködik;..." 
(Orbán Balázs)


"...évezred viharja csiszolta oldalán sötét, rejtélyes, megközelithetlen sziklaüregek sötétülnek,..."
(Orbán Balázs)


"...melyek a hegy szemeként bámulnak a mindenségre, mintha kémlelnék az idő lassu folyását."
(Orbán Balázs)"Nyugotra másik, még magasabb hegycsúcs, a Csicsér emelkedik fel,..."
(Orbán Balázs)
"...melyet Budvártól a mély félelmes szakadások között letörtető Nedrő pataka választ el,..."
(Orbán Balázs)"...s mely a nyugotról lezuhogó Ördög-kútja patakával egyesülvén,"
(Orbán Balázs) "Budvár-patak nevet kap,..."
(Orbán Balázs)
"...s nem messze onnan a Küküllőbe ömlik."
(Orbán Balázs)


Székelyudvarhelyről indulva az út
elején egy gyümölcsösön megyünk keresztül.


Egy lankásabb erdei út következik.


Meredek, mélyen bevágott ösvényen haladunk lefele.


Még egy kis kaptatót kell leküzdeni a vár meghódításáért.


A Budváron  a csiszolt kőkorszak embere már megtelepedett, majd a korai, a késő vaskorban is itt lakott.


Az Árpád-korból földkunyhók és egy erődítmény falmaradványai kerültek elő.


A vár története legendák szerint Attila idejébe nyúlik vissza.


Székelyudvarhely határában lévő Budvárát, Attila testvére, Buda építtette.A történelemi adatok szerint a XI-XII. sz.-ban építették őrhelynek, ahonnan lármafákkal jeleztek a szomszédos, hasonló jellegű várakba veszély esetén.A hajdani vár helye szép, fűves terület.


Innen a tetőről, pazar kilátás van Székelyudvarhely,... 


a Nagyküküllő......és Felsőboldogfalva irányába.


Budvár állítólag egészen 1241-ig fennállott, ekkor elözönlötték a tatárok a vidéket, akik lerombolták a várat.


Elolvassuk az ismertető tábláról a Budvár legendát.


Az útvonalon látható ismertető táblák felhívják a figyelmet, a környék fáira, az állatvilágra, gombákra,geológiai ritkaságokra, virágokra.


Mit is írt Orbán Balázs a Budvárról?


"A tető fennlapja 650 lépés kerületü, nyugoti és déli oldala mindenütt falmeredeken hanyatlik le."
(Orbán Balázs)


"Ez oldalokon fal nyoma sehol sem látszik, s hihetőleg – ősváraink azon mindenütt észlelhető gazdálkodási elvénél fogva, hogy ott, hol a természet erősitett, az ember feleslegest ne épitsen,.."
(Orbán Balázs)


"– ez oldalokon nem is volt várfal, de a keleti és északi most bokorral benőtt oldal tetőormán még jelenleg is meg vannak 2–3 láb magasságban, itt-ott elhantolva, a válogatott lapos kövekből forró mészszel bonthatlan szilárdul épült alapfalak."
(Orbán Balázs)

"E falvonal közepe táján egy négyszög bástya (B) állott, melyből egy 4–5 láb magas faldarab még most is fennáll, s mely látszólag a fal vonalába eső zömtornya volt e várnak."

(Orbán Balázs)


Itt a millecentenárium tiszteletére kopjafát állítottak.


A kopjafán egy idézet Tompa László , Magányos fenyő című verséből."Kibírtam én már sok telet;
Míg jöttek, jégtörő szelek;
-------------
Így múlnak, újulnak évek…
Én az időkkel bátran szembenézek!"


A sziklatömbről  már sokkal vidámabb hangulatban lehet leereszkedni."Árnyas erdőben szeretnék élni nyáron át
Nékem a zöld árnyas erdő vidám kedvet ád.


Lomb a fán virág a fűben mintha intene,


Árnyaimban megpihenni, jöjj, ó jöjj ide.
Minden ágon kismadárka játszik, énekel.
Fű- s bokorban szarvas és őz vidoran szökell.
Szép madárka, lombok árnya, ó mily kedvet ád,

Árnyas erdőben szeretnék élni nyáron át."
PANORÁMÁK

 


Székelyudvarhely látképei a Budvárról

A téli Budvár.