2013. december 4., szerda

Bözsefalva (Bözsefalva utca)


 Az évszázados székely falvak lassú elnéptelenedésének korában biztató, ha a semmiből egy új település jön létre.


A Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti 137-es megyei úton két tábla jelzi a letérőket: Bözsefalva utca és Erzsébet-kút utca irányába. 


Bözsefalva nem szerepel a térképen, pedig a táblán láthatjuk, hogy itt még panzió is működik.


A helységnévtáblán  a település ne­ve és címere szerepel.


A címer három szimbólumot kapcsol egybe: a napot (az élet napos oldala), a horgászbotot (a férfiak szórakozása) és kártya­la­pokat (a nők szorakozása).


Erdély legfiatalabb települése, ahol valamitől minden más, mint egy átlagos településen.A Nagy-Küküllő folyó partján, még a Ceausescu-érában kezdtek el szaporodni a halászházak.A rendszerváltás után meg lehetett vásárolni a visszakapott telkeket a tulajdonosoktól.


A horgászházak lassan  lakóházakká alakultak. 


Kialakult egy sajátos hangulatú település, melynek nincs párja Székelyföldön. 


A lakóépületek egyre szaporodtak, és megszületett Bözsefalva.


 Bözsefalva  létezik. Igaz, újabban Székelykeresztúr egyik utcájaként szerepel a nyilvántartásban.


Templom még nincs a településen, de 2000 óta harangláb már van. 


A harangláb  a környékről elszármazott, jelenleg Svájcban élő Werner Wagner tiszteletesnek köszönhető .


Sok faluban már elfelejtett lett a déli harangszó.


Az alapzat fehér márványtábláján Kányádi Sándor sorai.


A Harangláb mellett van egy kopjafa is, ......amelyre Bözsefalva eddigi 4 halottjának neve került


A Panzió ahol a szokásos székely vendégszeretettel fogadják a vendégeket. 


A Pásztor-Lak panzió.


Különleges helyzet de Bözsefalva valójában város!Székelykeresztúr egyik utcája.
Nem csak kilométerek, hanem egy település (Betfalva) is elválasztja Székelykeresztúrtól, azaz – saját városi önmagától.


De ez egy új település, amelynek utcái, terei, és természetesen közigazgatási szabályai,

is vannak.


A településen belül  a járműveknek 19,5 km/óra a megengedett sebesség! Je­lenleg közel 30 telkes ház van, és folyamatosan nő ott lakó családok száma. 


Mint minden településen, már van villany, kábeltévé és telefonvonal,... 
... ivóvíz- és szennyvízhálózat, valamint  közvilágítás is.


A település főutcája mindössze 800 méter hosszú.
A remények szerint rövidesen sor kerül a főút aszfaltozására is.


A főút neve a Magánvállalkozók utcája.Létezik itt a Fináncok útja, a Szúnyog-placc, és Traccs-placc.Minden évben Augusztus 20–26. között falunapokat is tartanak. 
 Ősszel elmaradhatatlan a  szüreti bál.
A településen a domináns sportág egyelőre a horgászat.A Bözsefalva nevét a közelben lévő Erzsébet-kút ihlette, amely a maga részéről egy legenda nyomán kapott elnevezést.
A 137-es megyei úttól északra az Avas-patak menti völgyben, az erdő alatt van egy tiszta vizű  Erzsébet nevű forrás.


A forrás azért kapta az Erzsébet nevet, mert a legenda szerint amikor korábban Erzsébet királyné( Sissi) Ferenc Jőzsef felesége átutazott Keresztúron, akkor ennél a forrásnál pihent meg, ebből a vízből oltotta szomját.


Bözsefalva napról- napra épül, és fejlődik.

  
A saját kilátó és a "Böske" híd is különlegessége a településnek.Szinte áthatolhatatlan bozót, és kökénybokrok között sikerült megközelíteni a nevezetes "kilátót"Első látásra ügyes alkotás, de a hozzám hasonló betolakodóktól magas kerítés, és villanypásztor védi. A tervezett panoráma fotó elmarad. Eljutottam az első kilátóhoz amit sajnos elzártak az érdeklődők elől. Visszatérve a Nagyküküllő partjára elgondolkoztam, hogy kilátó lépcsőin hogyan másznak fel a kerítés túloldalán  legelésző "disznók"?Bözsefalva lakói büszkék arra, hogy "2006-ban ide csatolták Székelykeresztúrt".


Gyakori  látvány a Bözsefalvi telkeken egy titokzatos
"Fekete madár".

Bözsefalva - Szèkelykeresztur, Harghita, Romania
2013. november 30., szombat

Erzsébetkút (Erzsébetkút utca)
Orbán Balázs idejében Székelyföldön Erzsébetkút nevű település  nem létezett.


 A Székelyudvarhely és Székelykeresztúr közötti főútról tábla jelzi a letérőt, Bözsefalva és Erzsébetkút irányába.


 Csak műhold képen láthatóak a települések, térképeken nem léteznek.


Erzsébetkút, Kisgalambfalva és Betfalva között helyezkedik el. 


Az Avas-patak menti völgyben sorakoznak Erzsébetkút házai. Közigazgatásilag Székelykeresztúrhoz tartozik.


A települést 2006-ban Erzsébetkút utcának nevezték el. 
A kilencvenes években  még a kisgalambfalviak használták  legelőként a területet.


 A keresztúriak is jártak gombászni, és kirándulni a völgybe. 


1995-ben kezdtek nyaralókat  építeni Erzsébetkúton.


Később több nyaralót lakóházzá alakítottak át.A völgyben az elmúlt években közel harminc lakó-, illetve hétvégi ház épült.


Napjainkban tizenöt épületben állandóan laknak.


Nyári virágok, és...


...az őszi napsütés hangulata Erzsébetkúton.Rövidesen leaszfaltozzák azt a 380 méteres útszakaszt, amely a vasúti átkelőtől az első házig vezet. 


A helységet nemcsak a vasúti híd alatt a patakon keresztül,  lehet megközelíteni, hanem a vasúti átkelőn keresztül is.


Itt az Avas-patak menti völgyben, az erdő alatt van egy tiszta vizű forrás.


A kutat 1903-ban egy Csomor vezetéknevű kőfaragó mester készítette el.


Azért kapta az Erzsébet nevet, mert a legenda szerint amikor korábban Erzsébet királyné( Sissi) átutazott Keresztúron, akkor ennél a forrásnál pihent meg, ebből a vízből oltotta szomját.


1987-ben Sándor József székelykeresztúri utászmérnök betonba ágyazta és kiszélesítette a kút körüli teret, majd rovásírással a székely himnusz „Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!" sorát véste a kút oldalára ."NE HAGYD ELVESZNI"


"ERDÉLYT ISTENÜNK"A román titkosszolgálat a feliratról azt állapította meg, hogy „valamiféle cirill betűs vallási felirat” - ennek köszönhetően maradhatott továbbra is a kúton az írás.


2013 november 23-án szombaton első alkalommal rendeztek Erzsébet-kúti napot. 


Ezen a napon ünnepelték az Erzsébet kút építésének 110. évfordulóját.A szombati esemény 11 órakor  a kúttal szembeni téren főzőversennyel vette kezdetét.


Az Erzsébet-kútiakon kívül Székelykeresztúrról, Betfalváról,  Kisgalambfalváról,  Nagygalambfalváról és Bözsefalváról hét csapat nevezett be a versenyre.


 Minden szórakozni vágyó jól érezte magát: volt sör, bor, pálinka, és zene.


A keresztúri Polgári Fúvószenekar tagjai gondoskodtak a zenéről.


A keresztúri Pipacsok Néptáncegyüttes tagjainak előadása  is színesítette az eseményt.


Székelyzászló, székely szőttes.


Erzsébetkúti székely különlegesség a"Lángos unguresc".


Nagyobb térképre váltás